Paratoi gofodwyr yfory!

Discovery Diaries – rhaglenni gwyddoniaeth arloesol i ysgolion cynradd sy’n cyfuno’r celfyddydau, gwyddoniaeth a’r gofod i ysbrydoli pob plentyn i gymryd rhan mewn dysgu pynciau STEM.

• Am ddim i ysgolion Cymru
• 150+ awr o wersi
• Trawsgwricwlaidd
• I ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr STEM!

Lawrlwythwch sampl

Ar gael yn Gymraeg cyn bo hir!

Diolch i gefnogaeth hael Llywodraeth Cymru, y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac Asiantaeth Ofod y Deyrnas Unedig, bydd y tri llyfr a’r nodiadau addysgu ar gael yn Gymraeg o fis Mawrth 2020 ymlaen.

Mae’r cyfnod cofrestru am lyfrau am ddim wedi dod i ben, ond gallwch gael gafael ar ein hadnoddau Cymraeg o hyd.

O ddiwedd mis Mawrth 2020 ymlaen, bydd athrawon yn gallu lawrlwytho ein holl adnoddau Cymraeg o’r wefan hon.  Ewch i’r dudalen i gael dros 60 o weithgareddau, nodiadau addysgu, cynlluniau gwersi, fideos a llawer mwy. Bydd nifer cyfyngedig o ddyddiaduron print ar gael drwy ein siop hefyd.  Gall myfyrwyr greu cofnod bythgofiadwy o’u hantur yn y gofod drwy greu eu Discover Diary personol eu hunain.

Mae thema’r Discovery Diaries yn seiliedig ar brosiectau gwyddoniaeth go iawn ac maent yn ysbrydoli dysgwyr drwy gynnwys arbenigwyr amrywiol sy’n gweithio ar draws y sector STEM. Mae’r gyfres yn cynnwys tri llyfr sy’n addas ar gyfer CA1 i CA2 uwch.