Paratoi gofodwyr yfory!

Dyddiaduron Darganfod – rhaglenni gwyddoniaeth arloesol i ysgolion cynradd sy’n cyfuno’r celfyddydau, gwyddoniaeth
a’r gofod i ysbrydoli pob plentyn i gymryd rhan mewn dysgu pynciau STEM.

Dadlwythwch Weithgaredd Sampl

Ar gael yn Gymraeg cyn bo hir!

Wedi eu datblygu gyda’r awdur Lucy Hawking, Asiantaeth Ofod y DU, Asiantaeth Ofod Ewrop, y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, a thîm o arbenigwyr STEM, mae’r adnodd yn cyflwyno cyfoeth o wybodaeth a chreadigrwydd. Diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru a’r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, bydd fersiynau Cymraeg ar gael erbyn Mis Mawrth 2020, ac fe fyddwn yn rhoi 3000 o lyfrau am ddim i ysgolion yng Nghymru.

Gall athrawon gofrestru i dderbyn llyfrau am ddim o fis Tachwedd 2019 ymlaen.

Yn y cyfamser, ewch i discoverydiaries.org/cymraeg i gael y wybodaeth ddiweddaraf a chofrestru i dderbyn ein cylchlythyr, er mwyn i chi gael gwybod pryd fydd y cyfnod cofrestru yn agor: http:// eepurl.com/gDvUj5

  • Cysylltiadau â’r Cwricwlwm
  • Am ddim i ysgolion Cymru
  • 150+ awr o wersi
  • Trawsgwricwlaidd
  • I ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr STEM!