Applications for Free Books

English Editions

Applications are now closed for the English editions of our 2021 free book offering, celebrating the launch of the James Webb Space Telescope. Welsh schools can still apply below for the Welsh-language edition.

All schools who applied for English copies will receive books and you should have had an email to update you on this. Books are being distributed between now and the first week of December, 2021. If you have not received the email update, please add info@curvedhousekids.com to your email safe list so we can communicate with you regarding delivery.

Rhifynnau Cymraeg

Gellir gwneud cais  ar gyfer rhifyn Cymraeg, Dyddiadur y Gofod Dwfn (Addas ar aelod CA2 hŷn ). Llenwch y ffurflen isod  i dderbyn llyfrau am ddim.

 • Mae angen hwn er mwyn danfon nwyddau. Ni fydd yn cael ei rannu na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben oni bai am ddanfon eich llyfrau am ddim.
  Sylwer: Os mai “Na” yw eich ateb, gallwch gofrestru ond bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i ysgolion cyfrwng Cymraeg.
 • Please enter a number less than or equal to 10.
  Mae setiau dosbarth yn cynnwys 30 o lyfrau ynghyd â phoster a sticeri. Gallwch ofyn am fwy nag un set os ydych chi'n bwriadu eu defnyddio yn y flwyddyn academaidd 2021/2022. Hoffem sicrhau bod gan gynifer o ysgolion â phosibl yr adnoddau hyn i gysylltu eu myfyrwyr â lansiad Telesgop Webb yn 2021.
 • Mae’n rhaid i chi fod yn ysgol gynradd yng Nghymru i fod yn gymwys i gael llyfrau am ddim.
  • Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i ysgolion cyfrwng Cymraeg.
  • Bydd y llyfrau yn cael eu rhannu i’r ysgolion cymwys ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Bydd y llyfrau’n cael eu danfon erbyn diwedd mis Tachwedd/Rhagfyr 2021.
  • Os na allwch dderbyn yr archeb pan fydd y llyfrau yn cael ei danfon i’r ysgol, neu fod yn llyfrau’n cael eu dychwelyd, efallai na fydd yn bosib eu danfon eto.
  Ychwanegwch fi at yr e-fwletin Discovery Diaries os gwelwch yn dda, er mwyn i mi gael yr wybodaeth ddiweddaraf y rhaglen a gwybodaeth arall. Rwyf yn deall na fydd fy ngwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall ac y bydd yn cael ei defnyddio yn unol â’r Terms and Conditions a’r Privacy Policy. Gallaf ddad-danysgrifio o’r e-fwletin ar unrhyw adeg.