• Mae angen hwn er mwyn danfon nwyddau. Ni fydd yn cael ei rannu na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben oni bai am ddanfon eich llyfrau am ddim.
  Sylwer: Os mai “Na” yw eich ateb, gallwch gofrestru ond bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i ysgolion cyfrwng Cymraeg.
 • Please enter a number less than or equal to 10.
  Mae setiau dosbarth yn cynnwys 30 o lyfrau ynghyd â phoster a sticeri. Gallwch ofyn am fwy nag un set os ydych chi'n bwriadu eu defnyddio yn y flwyddyn academaidd 2021/2022. Hoffem sicrhau bod gan gynifer o ysgolion â phosibl yr adnoddau hyn i gysylltu eu myfyrwyr â lansiad Telesgop Webb yn 2021.
 • Mae’n rhaid i chi fod yn ysgol gynradd yng Nghymru i fod yn gymwys i gael llyfrau am ddim.
  • Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i ysgolion cyfrwng Cymraeg.
  • Bydd y llyfrau yn cael eu rhannu i’r ysgolion cymwys ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Bydd y llyfrau’n cael eu danfon erbyn diwedd mis Tachwedd/Rhagfyr 2021.
  • Os na allwch dderbyn yr archeb pan fydd y llyfrau yn cael ei danfon i’r ysgol, neu fod yn llyfrau’n cael eu dychwelyd, efallai na fydd yn bosib eu danfon eto.
  Ychwanegwch fi at yr e-fwletin Discovery Diaries os gwelwch yn dda, er mwyn i mi gael yr wybodaeth ddiweddaraf y rhaglen a gwybodaeth arall. Rwyf yn deall na fydd fy ngwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall ac y bydd yn cael ei defnyddio yn unol â’r Terms and Conditions a’r Privacy Policy. Gallaf ddad-danysgrifio o’r e-fwletin ar unrhyw adeg.