Llyfrau am Ddim i Ysgolion Cymru

I fod yn gymwys i wneud cais, mae’n rhaid i chi fod yn athro sy’n dysgu mewn ysgol gynradd yng Nghymru. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i ysgolion cyfrwng Cymraeg. Bydd y llyfrau yn cael eu rhannu i’r ysgolion cymwys ar sail y cyntaf i’r felin, gan gyfyngu un bocs o lyfrau am ddim i bob athro llwyddiannus.

I wneud cais, llenwch y ffurflen gofrestru erbyn 5 Mawrth, 2020.

Yn ôl
 • Mae angen hwn er mwyn danfon nwyddau. Ni fydd yn cael ei rannu na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben oni bai am ddanfon eich llyfrau am ddim.
  Sylwer: Os mai “Na” yw eich ateb, gallwch gofrestru ond bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i ysgolion cyfrwng Cymraeg.
 • Mae’n rhaid i chi fod yn ysgol gynradd yng Nghymru i fod yn gymwys i gael llyfrau am ddim.
  Fe wnawn ni ein gorau i roi’ch dewis cyntaf i chi ond allwn ni ddim gwarantu hynny.
  • Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i ysgolion cyfrwng Cymraeg.
  • Bydd y llyfrau yn cael eu rhannu i’r ysgolion cymwys ar sail y cyntaf i’r felin, gan gyfyngu un bocs o lyfrau am ddim i bob athro llwyddiannus.
  • Bydd y llyfrau’n cael eu danfon erbyn diwedd mis Mawrth 2020.
  • Os na allwn dderbyn yr archeb pan fydd yn cael ei danfon i’r ysgol, neu fod yn llyfrau’n cael eu dychwelyd, efallai na fydd yn bosib eu danfon eto.
  Ychwanegwch fi at yr e-fwletin Discovery Diaries os gwelwch yn dda, er mwyn i mi gael yr wybodaeth ddiweddaraf y rhaglen a gwybodaeth arall. Rwyf yn deall na fydd fy ngwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall ac y bydd yn cael ei defnyddio yn unol â’r Terms and Conditions a’r Privacy Policy. Gallaf ddad-danysgrifio o’r e-fwletin ar unrhyw adeg.