Dyddiadur Taith I Blaned Mawrth (Welsh Language Edition)

£5.99

Ydych chi’n barod am eich taith i’r Blaned Goch? Ewch ati i recriwtio criw, creu cerbyd defnyddiol, dadgodio a dadansoddi data, ac yna ddylunio cynefin ar blaned Mawrth. Perffaith ar gyfer disgyblion CA2 (neu lefel gyfatebol).

Category:

Archwilwyr Planed Mawrth…y Ganolfan Reoli sydd yma: mae angen eich help arnom! Ewch â’ch disgyblion CA2 (neu lefel gyfatebol) ar antur i’r Blaned Goch! Gan ddefnyddio Dyddiadur Planed Mawrth, bydd y disgyblion yn cynllunio ac yn mynd ar daith i chwilio am arwyddion o fywyd.  Mae ei 60+ awr o weithgareddau llythrennedd-STEM yn cynyddu Cyfalaf Gwyddoniaeth ac yn herio’r disgyblion i recriwtio criw, dyfeisio cerbyd robotig, dadgodio a dadansoddi data a dylunio cynefin ar blaned Mawrth. Mae ei ddull amlfoddol, ymarferol a phersonol yn meithrin hyder y dysgwyr ac yn ennyn eu diddordeb, tra byddant yn dysgu am bynciau STEM.

Receive a 40% discount when you order more than 15 copies.