Dyddiadur Gofod Principia (Welsh Language Edition)

£5.99

Taith i’r Orsaf Ofod Ryngwladol gyda’r Gofodwr ESA Tim Peake! O hyfforddi i fod yn ofodwr i gynnal arbrofion ac arsylwi’r Ddaear, gall dysgwyr CA1 uwch/CA2 is (neu lefel gyfatebol) gymryd rhan yn nhaith Principia Tim Peake.

Category:

Yn galw ar holl Brentisiaid y Gofod! Ydych chi’n barod i deithio i’r gofod gyda’r Gofodwr ESA Tim Peake? Mae Dyddiadur Gofod Principia, sy’n berffaith ar gyfer CA1 uwch/CA2 is (neu lefel gyfatebol), yn mynd â’r disgyblion ar daith i’r Orsaf Ofod Ryngwladol. O hyfforddi i fod yn ofodwyr i gynnal arbrofion ac arsylwi’r Ddaear o’r tu hwnt i’n hatmosffer, bydd y disgyblion yn cwblhau dros 60 awr o weithgareddau llythrennedd-STEM wrth iddynt ddarllen, ysgrifennu, dylunio, tynnu lluniau, arbrofi, codio a dadgodio.  Mae ei ddull amlfoddol, ymarferol a phersonol yn meithrin hyder y dysgwyr ac yn ennyn eu diddordeb, tra byddant yn dysgu am bynciau STEM.

 

Receive a 40% discount when you order more than 15 copies.